Podporte nás

No Comments

Logá kompletTu by som chcel osloviť ľudí, firmy, ktorí sa neštítia pomôcť dobrej veci, či už finančne alebo inou formou pomoci priložiť ruku k dielu a v rámci možností spraviť niečo preto , aby tento svet bol krajší aj pre tých, ktorým osud nie je šťastne naklonený.

Chcel by som sa poďakovať našim sponzorom, ktorí sa finančne podieľali na viacerých našich spoločných akciách.

Ďakujeme
Svoje finančné dary môžete poukázať na:

Občianske združenie Footprints in the sand
Záleská 10,
90045 Malinovo
Bankové spojenie :
OTP Banka
Č.účtu 14083118/5200
IBAN : SK42 5200 0000 0000 1408 3118

Sponzorská zmluva

 

2% z daní……..

 

( Za rok 2019 nie sme v registri pre udelenie 2% z vašich daní )

………čo to je? Ani veľa a ani málo. Pri našej práci v združení, ktorou sa snažíme vyčarovať úsmev na tvárach detí a aspoň trochu spraviť svet krajším, je to hlavne naše obrovské poďakovanie sa všetkým vám, ktorí sa touto formou podieľate na spoločnom naplnení našej spoločnej idey.

 

                                                                                                            Za to vám patrí naša veľká vďaka.

 

A ako nám venovať 2% z vašich daní? Prinášame Vám jednoduchý návod ako na to.

 

Ak  podáváte daňové priznanie ako fyzická osoba:

 • skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (3%) z Vašej dane za rok 2015 nie je nižšia ako 3,32 €,
 • vyplňte údaje v daňovom priznaní a sumu zodpovedajúcu:
  • 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2015
  • 3% z dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu,
 • do 2. apríla 2016 zaplaťte daň za rok 2015 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba:

 • skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (1,5%) z Vašej dane za rok 2015 nie je nižšia ako 8,30 €,
 • do príslušných oddielov v daňovom priznaní vyplňte údaje a sumu zodpovedajúcu 2% z dane, ak ste POSKYTLI finančný dar na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba SZ o.z.) v minimálnej výške 0,5% zaplatenej dane do lehoty na podanie daňového priznania, alebo 1,5% z dane, ak ste ho NEPOSKYTLI,
 • do 2. apríla 2016 zaplaťte daň za rok 2015 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak ste zamestanec:

 • požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani za rok 2015,
 • Vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3,32 €,
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej:
  • 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2015,
  • 3% z dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu,
 • pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30. apríla 2016.

 

Tlačivá :

Vyhlásenie 2015

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2015