O nás

No Comments

Občianske združenie Footprints in the sand je organizáciou obyčajných ľudí so záľubou v cestovaní, spoznávaní krajín, rôznych kultúr, druhov života a ľudí. Pri týchto cestách sa často stretávame s viacerými utrpeniami ľudí, s ktorými sa ich osud trpko zahráva. Videli sme ako žijú ľudia tam a tu. Aké sú ich sny, priania, životné ciele a možnosti. O čom snívajú tamojšie deti a úprimne, nie sú to najmodernejšie výdobytky techniky ako sme zvyknutí u nás. Tieto pocity sa v nás utvrdili ešte viac pri našej ceste po Indii, kde sme stretávali deti žijúce na ulici, matky s deťmi prespávajúce na železničných staniciach, bez domova, strechy nad hlavou, bez každodennej stravy. Bez potrieb , ktoré sú v modernejších krajinách samozrejmosťou. To nás viedlo k založeniu občianskeho združenia Footprints in the sand, ktorého cieľom je dobrovoľnou aktivitou svojich členov podporovať a chrániť zdravie detí a ich matiek, opustených detí, podporovať vzdelávanie a pomáhať pri ich začlenení do plnohodnotného života. Takto by sme i my chceli našou troškou pomôcť ľuďom a hlavne deťom, aby aj ich svet bol krajší.
Hlavným cieľom pri našich cestách do zahraničia je aj spolupráca s tamojšími charitatívnymi organizáciami a spoločné podieľanie sa na rôznych projektoch, ako aj realizácia vlastných projektov.
Občianske združenie Footprints in the sand vzniklo 10.08.2012 registráciou na Ministerstve vnútra.